Hotărârea nr. 67 / 2024 cu privire la aprobarea identificării cu date de carte funciară a imobilului situat în U.A.T. Dragomireşti, în suprafaţă de 3038 m.p. din care suprafaţa de 2949 m.p. situată 1n intravilanul oraşului Dragomireşti şi suprafaţa de 89 m.p. situată En extravilanul oraşului Dragomireşti,categoria de folosinţă —drum public- str. lzvor , cuprins în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Dragomireşti la poziţia nr.i din Anexa nr.32-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Dragomireşti, la H.G. nr.934 / 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş,precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş, cu modificările şi completările ulterioare , conform documentaţiei cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomireşti realizată de topograf autorizat-ing. Sincraian Dan

14 iunie 2024

Documente

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate..

FACEBOOK

VREMEA

DRAGOMIREȘTI

DRAGOMIRESTI, MARAMURES VREMEA

CALENDAR

Ieri, 16 iulie, am sărbătorit:

  • Sfântul Atinoghen

Astăzi, 17 iulie, sărbătorim:

  • Sfânta Marina

Mâine, 18 iulie, vom sărbători:

  • Sfântul Emilian de la Durostor
  • Sfântul Cuvios Pamvo

Poimâine, 19 iulie, vom sărbători:

  • Sfânta Macrina
usersphone-handset