POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Definiţii :

date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.
DPO – responsabilul cu protecţia datelor (data protection Officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation).
GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum şi în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetăţeniilor UE.
Prelucrarea datelor cu caracter confidenţial şi confidenţialitatea acestora Conform cerinţelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi OUG 13/24.04.2012.
Prin intermediul site-ului nostru, putem colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.
Administrăm în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.
Folosim datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configuraţia browserului şi locaţia dumneavoastră, în următoarele scopuri (vezi Politica de cookie):
– Pentru personalizarea paginilor
– Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră
– Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dumneavoastră
– Pentru îmbunătăţirea securităţii accesului la serviciile oferite

Drepturile persoanelor fizice
• Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer
• Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor între Operatori
• Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată şi-a retras consimţământul
• Dreptul de a face opoziţie (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecţii sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări
• Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată
• Dreptul de a rectifica Datele (art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greşit
• Dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art.18): Persoana vizată poate cere restricţionarea datelor folosite sau a transferului de date
• Dreptul de a se opune la profilări (art. 21): Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată

Linkuri către alte website-uri
Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlam. După ce faceţi clic pe un link al unei terţe părţi, veţi fi direcţionat(ă) către website-ul terţei părţi. Dacă vizitaţi oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizaţi politicile lor privind confidenţialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile şi practicile altor instituţii. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conţinutul, politicile privind confidenţialitatea şi notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terţelor părţi.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal
Am desemnat un responsabil cu protecţia datelor în ceea ce priveşte toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, în special dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Date contact responsabil cu protecţia datelor:
• Nume: INFOMED PRO
• Telefon: 0771054614
• Email: dpo@infomedpro.ro

Atenţie!
Vă rugăm să vă exersaţi cu înţelepciune drepturile şi să reţineţi ca abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale Autorităţii Naţionale de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poştal 010336
Pagina de internet: www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

Informaţiile prezentate au scopul de a aduce la cunoştinţa utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea si administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru.
În cazul în care aveţi nevoie de mai multe informaţii şi ele nu se regăsesc în prezenta secţiune, ne puteţi contacta la dpo@infomedpro.ro.

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate..

FACEBOOK

VREMEA

DRAGOMIREȘTI

DRAGOMIRESTI, MARAMURES VREMEA

CALENDAR

Ieri, 19 mai, am sărbătorit:

  • Sfântul Mucenic Patrichie

Astăzi, 20 mai, sărbătorim:

  • Sfânta Lidia
  • Sfântul Mucenic Talaleu

Mâine, 21 mai, vom sărbători:

  • Sfinții Împărați Constantin și Elena

Poimâine, 22 mai, vom sărbători:

  • Sfântul Mucenic Vasilisc
usersphone-handset